slk-logo

Oversikt over korets opptredner og deltagelse i 2020

Startsiden
Kontakt oss Medlemmer

Norges kirkesangforbund

Søndre Land kommune

En smakebit fra koret

Syngende Søndre Land

Opptredener/konserter i dette året(høst-halvåret)

Annet

Konserten med Ketil Bjørnstad og hans messe "Messe for en såret jord" blir satt opp 9.juni 2021

Copyright © Søndre Land kirkekor 1999-2021